• دکتر زهرا ابراهیمی نیک متخصص ارتودنسی

    دارای بورد تخصصی و متخصص ناهنجاری های فک و صورت

    عضو هیئت علمی دانشگاه

    دکتر زهرا ابراهیمی نیک - متخصص ارتودنسی
1
دکتر زهرا ابراهیمی نیک

دکتر زهرا ابراهیمی نیک بهترین متخصص ارتودنسی در شمال تهران می باشند